SOPIMUSEHDOT

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sopimus voidaan kuitenkin purkaa heti, jos kumman tahansa sopijapuolen käytös on sopimuksen tai hyvän tavan vastaista.

TYYTYMÄTTÖMYYS PALVELUUN

Mikäli palvelun vastaanottajalla on huomauttamista, tulee ensin ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja antaa palveluntuottajalle mahdollisuus korjata asia, josta ostaja/vastaanottaja ei ole tyytyväinen. Riitatapauksissa voi palvelun vastaanottaja ottaa yhteyttä oman kuntansa kuluttajaneuvojaan (www.kuluttajariita.fi). Mahdollisesta reklamaatiosta on ilmoitettava palveluajankohtaa seuraavana päivänä.

PERUUTUS JA LASKUTUS

Asiakkaalla on oikeus peruttaa tilapäisesti palvelutilaus viimeistään viikkoa ennen sovittua palvelun tapahtumapäivää. Ilmoituspäivä ja tapahtumapäivä lasketaan viikkoon. Myöhemmin perutetusta ja peruttamattomasta kerrasta veloitamme 50% palvelutapahtuman hinnasta. Jos palveluntuottaja ei pääse asuntoon sisälle palveluntuottajasta johtumattomasta syystä, on asiakas velvollinen korvaamaan 50% palvelutapahtuman hinnasta. Tarttuvasta taudista ( esim. nuhakuume, vatsatauti ja loiset ) on asiakkaalla velvollisuus ilmoittaa palveluntuottajalle, palveluntuottaja katsoo tapauskohtaisesti suoritetaanko palvelutapahtuma. Jos asiakas ei ole ilmoittanut palveluntuottajalle tartuntavaarasta ja palveluntuottaja päättää saapuessaan asiakkaalle, että työtä ei tartuntavaarasta johtuen suoriteta, on asiakas velvollinen korvaamaan 50% palvelutapahtuman hinnasta. Siivouksen voi sairauden sattuessa peruttaa puhelimitse palvelutapahtuman päivän aamuna. Palveluntuottaja ei suorita työtä arkipyhinä. Asiakkaan halutessa yritämme etsiä toisen palveluajankohdan. Asiakkaan halutessa palvelun tietylle kellonajalle keskellä päivää, perimme palvelukerrasta 10EUR/kerta.

Arkena klo 17 jälkeen ja lauantaina suoritettavasta työstä veloitamme 25% korotuksen, sunnuntaina suoritettavasta työstä veloitamme 50% korotuksen.

Työaika alkaa kun auto saapuu asiakkaalle ja loppuu, kun työntekijä on saapunut asiakkaalta autolle.
Maksumuistutuksesta veloitamme 5EUR/muistutus. Jos asias ei ole suorittanut maksua eräpäivän jälkeen seitsemään vuorokauteen voi palveluntuottaja olla suorittamatta seuraavia palvelukertoja niin kauan, kuin asiakas on suorittanut kaikki avoinna olevat maksut.

VAITIOLO JA ASIAKASREKISTERI

Palveluntuottaja on vaitiolo- ja salassapitovelvollinen. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään työtehtäviin liittyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina.

Luminous Palvelut Oy pitää asiakkaistaan asiakasrekisteriä. Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, sekä laskulle myynnin johdosta asiakkaan henkilötunnus. Rekisterin tiedot keräämme suoraan palveluja tilaavalta asikkaalta. Asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa yrityksen ulkopuoliselle henkilölle, jos kyseessä on ostettu työvoima esim. toiselta palveluntuottajalta. Paperista asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa ja/tai salasanalla varustetussa ATK ohjelmassa.